Mit csinál a közbeszerzési tanácsadó?

Amikor pályázatokról olvasunk, vagy hallunk a hírekben egy közbeszerzési tanácsadó kapcsán, az egyszeri ember szinte hátast dob azoktól az összegektől, amik ott gazdát cserélnek. És persze, ezeket mind meghatározott célokra, valamiféle kivitelezésre kapja a pályázat nyertese, azért mégiscsak letaglózó kimondva hallani ennyi pénzről. Ekkora összegeket kezelni azonban nem is lehet minden felelősség nélkül. A másik képzet, amit az átlagember a pályázatokhoz társít az az, hogy bürokratikusak, szigorúak és nehéz a feltételeknek eleget tenni, de legalább vérmes következményekkel jár, ha nem.

Hogy minden feltételnek eleget tegyünk, és ne utólag üssük meg a bokánkat ilyesmivel, értelemszerűen a pályázó saját jól felfogott érdeke. Hogy a közpénzeket ne herdálják el és valóban arra költsék, amire adták, illetve a legalkalmasabb a feladatra, pedig az ajánlatkérő jól felfogott érdeke – ez legtöbb esetben az állam, vagy az EU. Na, mármost sem az állam, sem az EU nem lehet ott mindenhol, nem figyelhet árgus szemekkel. A közbeszerzési tanácsadó viszont igen.

Hogyan legyél közbeszerzési tanácsadó?

Az alapvető képzés, amit minden közbeszerzési tanácsadó el kell végezzen, egy egyszerű OKJ-s tanfolyam. Már amennyiben ebben a témában az olyan egyszerűnek számít. Ez a tanfolyam intenzitásától függően úgy egy-két év, ahol a közbeszerzés csínját bínját sajátítják el a jelentkezők, az általános eljárásrendeket, feltételrendszereket. Ez önmagában ahhoz elég, hogy elkezdjék a szakmát, ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kell követni a joggyakorlat ide vonatkozó változásait.

Azonban ahogy azt fentebb is írtuk, igen nagy összegek cserélnek olykor gazdát egy egy pályázat során. Egy adott összeghatár felett pedig már nem elegendő közbeszerzési tanácsadó alkalmazása, de felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóra van szükség. A röviden faksz-nak nevezett fokozatot azután érhetik el, miután minimum két évig már tevékenykedtek közbeszerzési tanácsadóként.

Számos további feltételnek is meg kell felelni, többek közt egy felsőfokú végzettséget kell tudjanak felmutatni. Ez adja magát, hogy valamiféle jogi, közbeszerzési tanulmány legyen, mivel a határterületek jól kiegészítik egymást. Természetesen nem lehetne a kép teljes néhány újabb tanfolyam elsajátítása nélkül sem, ezeket szintén az állam követeli meg. Ugyancsak fontos, hogy felelősségbiztosítással rendelkezzen a delikvens – saját költségen – illetve akkreditációt szerezzen. Utóbbihoz az államnál szükséges beregisztrálni. Ezekből tehát kitűnik, hogy amíg egy közbeszerzési ügyvéd faksz minősítést szerez, el kell teljen pár év és nem kis idő és pénzbefektetésbe kerül, míg megkapja az áhított fokozatot.

A közbeszerzési tanácsadó feladatköre

A közbeszerzési tanácsadó összességében a megbízó tevékenységének jogszerűségéért felel. Ez azt jelenti, hogy minden szereplőnek saját közbeszerzési tanácsadója van, és nem osztoznak ugyanazon. Ez nem is volna lehetséges, hiszen érdekellentétet szülne például két ajánlattevő között, nem még ajánlattevő és ajánlatkérő közt is.

Az ajánlatkérőnek már a kezdetek kezdetén nagy segítséget jelenthet a szaktanácsadó jelenléte. Ugyanis a pályázati anyag, feltételrendszer és bíráló bizottság összeállítása nem igazán sétagalopp. Ide legalább olyan szigorú feltételrendszer és előírás halmaz vonatkozik, mint a pályázatok elnyerésére, és ezeknek összetetten megfelelő pályázati kerete benyújtani sokkal könnyebb egy szakügyvéd jelenléte és segítsége mellett. Ez a segítség leginkább a bíráló bizottság és a pályázati feltételrendszer megállapításában jelentős. Ugyanis nem lehet túl szigorú a feltételrendszer, hogy engedjen némi versenyhelyzetet, de nem lehet annyira tág, hogy szűretlenül érkezzenek a pályázatok. Ugyanígy a bíráló bizottság tagjai is szakmabeliek kell legyenek, hogy érdemben bírálhassák a benyújtott pályázatokat, ugyanakkor nem lehetnek érdekeltek és érintettek a pályázat kimenetelében. Ezeket a határvonalakat tudja számunkra megfelelően tisztázni egy közbeszerzési tanácsadó.

Az ajánlattevőt ugyancsak a kezdetektől tudja támogatni. Ha adva van egy cég, aki rendszeresen pályázik, nyilván gyakran van szüksége közbeszerzési tanácsadóra is. Ilyen esetekben egyszerűbb, ha folyamatosan kapcsolatban van egy szaktanácsadóval, aki munkájából adódóan eleve figyelemmel kíséri a pályázatokat és amennyiben a cég profiljába vágót talál, értesíti a megbízót.

Itt kezdődik az igazi munka. A pályázati anyagot értelemszerűen nem a közbeszerzési tanácsadó fogja összeállítani, azt senki más nem fogja helyettünk megírni. Ellenben formai, tartalmi hibákra felhívja majd a figyelmünket, ahogy a határidőkre is és ezek összefüggéseire, egymásra épülő folyamataira. Abban biztosak lehetünk, hogy amennyiben együtt dolgoztunk egy közbeszerzési tanácsadóval, a sikerünk nem azon fog múlni, hogy a feltételeknek nem tettünk eleget. Maximum jobb ajánlat érkezett mástól.

A közbeszerzési tanácsadó a pályázat elnyerése után

Onnantól, hogy kihirdették a pályázat győztesét még nincs vége a közbeszerzési tanácsadó közreműködésének. Egy felől a kivitelezésben is segítséget tud nyújtani, hogy a különféle mérföldkövek mindig adott időpontban teljesítésre is kerüljenek. Ugyanakkor az ajánlatkérő oldaláról is a közbeszerzési tanácsadó lesz az, aki ezeket alkalmasint ellenőrzi.

Vitás esetben szintén a közbeszerzési tanácsadó lesz az mindkét részről, aki képviseli a megbízóját és megpróbálja a lehető legideálisabban elsimítani az ügyet és megoldást találni a problémákra. Mindemellett a modern közbeszerzéshez hozzátartozik az úgynevezett EKR, avagy elektronikus közbeszerzési rendszer is, melynek kezelése szintén a tanácsadó feladatkörét képezi.